Stowarzyszenie „MUZYK.COM” jest organizacją społeczną.

Zostało założone przez muzyków, entuzjastów, społeczników chcących działać między innymi na rzecz rozwoju twórczości muzycznej. Promowaniu ludzi szczególnie uzdolnianych. Inicjowaniu, propagowaniu oraz wspieraniu wszelkich przedsięwzięć kulturowych. Upowszechnianiu muzyki. Wspieraniu członków Stowarzyszenia. Promowaniu regionu.
Nasze Stowarzyszenie zrzesza osoby dla których muzyka jest pasją. Staramy się realizować różne projekty w których osoby szczególnie uzdolnione będą mogły realizować się w przekazie swoich myśli artystycznych.