O nas

POMAGAMY MUZYKOM

Stowarzyszenie Zwykłe „Muzyk.Com”

  1. Zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach
  2. Numer wpisu: 21 
  3. Data rejestracji: 01 sierpnia 2017 roku.
  4. NIP: 8121918907
  5. Regon: 367946218
  6. Numer identyfikacyjny w ewidencji producentów ARiMR:  074051752

Numer konta bankowego:

                              BGŻ BNP PARIBAS 39 1600 1462 1831 9796 5000 0001

Stowarzyszenie „Muzyk.Com”
ul. H. Sienkiewicza 41
26-930 Garbatka-Lertnisko